Välkommen till HSE-Mötet

HEALTH

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete tjänar på att samordnas med miljö- och säkerhetsarbetet.

SAFETY

De företag som tagit ett helhetsgrepp får lättare genomslag med sitt säkerhetsarbete så väl internt som externt.

ENVIRONMENT

Samordningseffekter kan uppnås när miljöriskbedömningar utförs samtidigt som riskbedömningar för arbetsmiljö och säkerhet.

Välkommen till HSE-mötet Välkommen till HSE-mötet

Välkommen till HSE-mötet
Malmö börshus 3 juni 2020

HSE-mötet 2020 är en mötesplats där chefer och ansvariga som jobbar med HSE-frågor inom olika branscher får möjlighet att träffas och ta del av varandras erfarenheter.

Genom föredrag och diskussioner som rör den utmanade rollen som samordnare ges deltagarna tips och råd om hur de kan utveckla sitt viktiga arbete. Benchmarking mellan industri- och entreprenadföretag är viktigt för att utveckla kompetensen och ta tillvara de olika branschernas sätt att hantera de många likartade frågeställningar och utmaningar som den HSE-ansvarige står inför.

På HSE-mötet kommer vi bl.a att få besök av representanter från Arbetsmiljöverket, Sveriges byggindustrier och Länsstyrelsen. HSE-mötet riktar sig till VD/chefer/ansvariga inom företaget, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, miljöansvariga, säkerhetsansvariga och ansvariga myndigheter.

Programmet för HSE-mötet Programmet för HSE-mötet

Ett bra HSE-arbete kvalitetssäkrar ditt företags dagliga arbete

Ett företags HSE-arbete består av flera viktiga pusselbitar. Det gäller att integrera Arbetsmiljö (Health), Säkerhet (Safety) och Yttre miljö (Environment) i det dagliga arbetet på företaget.
Genom att få tillgång till rätt verktyg kan HSE-arbetet medföra t ex en smidigare riskhantering eller en enklare och mer flexibel krishantering. Att uppnå den här typen av samordningsvinster mellan hälsa-miljö-säkerhet är kostnadseffektivt inom både industri- och entreprenörsföretag. Ett bra HSE-arbete kvalitetssäkrar ditt företags dagliga arbete i alla led från ledning till anställda.

Programmet innehåller bl.a:
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) – Hur klarar vi av detta?
Säkerhetsparken – Lärande genom praktikfall och samverkan
Samordnade ledningssystem
Håll Nollan – Tillsammans mot noll olyckor
Erfarenheter av genomförd tillsyn mot kemi-och processintensiva företag

Välkomna till HSE-mötet och Malmö Börshus den 3 juni 2020!