HSE-MÖTET

Föreläsare

HSE-MÖTET Föreläsare

Föreläsarna på HSE-Mötet

HSE-MÖTET har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher. Vi kommer bl.a att få besök av representanter från Arbetsmiljöverket, Sveriges byggindustrier och Länsstyrelsen.

Charlotta Gottschalk Dieden

Sveriges Byggindustrier

Charlotta Gottschalk Dieden är arbetsmiljörådgivare och kommer från Sveriges Byggindustrier. Charlotta, som är jurist, har även tidigare erfarenhet från Arbetsmiljöverket. På HSE-mötet kommer Charlotta att berätta om Säkerhetsparken – Lärande genom praktikfall och samverkan.

Läs mer om Charlotta

Erik Walldorf

Risktec

Erik Walldorf arbetar på Risktec där han är civilingenjör med inriktning mot riskhantering, arbetsmiljö och miljö. Just nu jobbar Erik som BAS-U på Program Roslagsbanans utbyggnad. Erik har erfarenhet från byggprojekt åt AstraZeneca, systemsäkerhetsarbete för FMV och arbete som säkerhetssamordnare åt VA SYD. Till HSE-mötet kommer Erik för att tillsammans med Fredrik Rosengren berätta om Säkerhetskultur - byggprojekt

Läs mer om Erik

Ulrika Dolietis

Håll Nollan

Ulrika Dolietis kommer från Håll Nollan, en förening som arbetar för samverkan för noll olyckor i byggbranschen för alla som är involverade i ett byggprojekts olika faser, både entreprenörer och byggherrar. Visionen är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Läs mer om Ulrika

Niklas Nilsson

Risktec

Niklas Nilsson, från Risktec, är anläggningsingenjör med inriktning om infrastruktur. Han har jobbat inom många olika roller inom branschen men tyngdpunkten har varit mot Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösamordning under utförandeskedet samt riskhantering i projekt. Niklas har jobbat på projekt så som Gasoljeprojektet Lysekil, Ormen Lange Nyhamna, Tvärbanan Solnagrenen, Citybanan, Mälarbanan och Förbifart Stockholm.

Läs mer om Niklas

Jan Nählinder

PS Group

Jan Nählinder är riskkonsult och VD på PS Group, utbildad Brandingenjör. Banne har erfarenhet som ledare i större organisationer och som brandkonsult inom byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. Banne kommer att vara vår moderator under HSE-mötet och leda oss genom de olika blocken.

Läs mer om Jan

HSE-MÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till HSE-MÖTET nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

HSE-MÖTET har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

HSE-MÖTET är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

FÖRELÄSARE

Niklas Nilsson

Risktec

Niklas Nilsson, från Risktec, är anläggningsingenjör med inriktning om infrastruktur. Han har jobbat inom många olika roller inom branschen men tyngdpunkten har varit mot Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösamordning under utförandeskedet samt riskhantering i projekt. Niklas har jobbat på projekt så som Gasoljeprojektet Lysekil, Ormen Lange Nyhamna, Tvärbanan Solnagrenen, Citybanan, Mälarbanan och Förbifart Stockholm.

Mer om våra föreläsare här