HSE-MÖTET

Föreläsare

HSE-MÖTET Föreläsare

Föreläsarna på HSE-Mötet

HSE-MÖTET har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher. Vi kommer bl.a att få besök av representanter från Arbetsmiljöverket, Sveriges byggindustrier och Länsstyrelsen.

Erik Walldorf

Risktec

Erik Walldorf arbetar på Risktec där han är civilingenjör med inriktning mot riskhantering, arbetsmiljö och miljö. Just nu jobbar Erik som BAS-U på Program Roslagsbanans utbyggnad. Erik har erfarenhet från byggprojekt åt AstraZeneca, systemsäkerhetsarbete för FMV och arbete som säkerhetssamordnare åt VA SYD. Till HSE-mötet kommer Erik för att tillsammans med Fredrik Rosengren berätta om Säkerhetskultur - byggprojekt

Läs mer om Erik

Ulrika Dolietis

Håll Nollan

Ulrika Dolietis kommer från Håll Nollan, en förening som arbetar för samverkan för noll olyckor i byggbranschen för alla som är involverade i ett byggprojekts olika faser, både entreprenörer och byggherrar. Visionen är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Läs mer om Ulrika

Jan Nählinder

Brandskyddslaget

Jan Nählinder är riskkonsult och utbildad brandingenjör, tidigare VD på PS Group och arbetar numera som affärsområdeschef Industri på BSL Industri. Banne har erfarenhet som ledare i större organisationer och som brandkonsult inom byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. Banne kommer att vara vår moderator under HSE-mötet och leda oss genom de olika programpunkterna.

Läs mer om Jan

HSE-MÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till HSE-MÖTET nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

HSE-MÖTET har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

HSE-MÖTET är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

FÖRELÄSARE

Jan Nählinder

Brandskyddslaget

Jan Nählinder är riskkonsult och utbildad brandingenjör, tidigare VD på PS Group och arbetar numera som affärsområdeschef Industri på BSL Industri. Banne har erfarenhet som ledare i större organisationer och som brandkonsult inom byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. Banne kommer att vara vår moderator under HSE-mötet och leda oss genom de olika programpunkterna.

Mer om våra föreläsare här